Haga Norra

UPPDRAGSGIVARE Fabege
ÅR 2009-
KONTAKT
Anna Axberg Olsson
Peter Walker

Ny stadsbebyggelse Haga Norra, där Bilias anläggning idag finns.  BAU har utarbetat och illustrerat förslag till detaljplan, utfört klimatstudier och vidareutvecklar nu projektet på uppdrag av Fabege i nära samarbete med landskapsarkitekter Kragh & Berglund. Ca 1 000 lägenheter, 50 000 m² verksamheter och en ny stadsdelspark ska ge området liv och aktivitet. Målet är en tilltalande och väl fungerande stadsmiljö, integrerad med sin omgivning.