Lamellhuset

UPPDRAGSGIVARE SKANSKA
ÅR 2014 - 2017
KONTAKT
Per-Eric Sundby

På uppdrag av SKANSKA har BAU projekterat Lamellhuset, beläget i Fredriksdal i Hammarby Sjöstad, mellan Gullmarsplan och kraftverket. Byggnaden inrymmer 140 lägenheter och butiker i bottenplan och omfattar ca 15 600 kvm BTA. Namnet Lamellhuset har byggnaden fått ifrån den smala byggnadskroppen vilken sträcker sig från Hammarby Allé i Söder till Hammarby kaj i norr. De boende får tillgång till en upphöjd bullerskyddad innergårdsmiljö mot SL:s bussterminal. Den norra gaveln vetter mot Hammarby kanal, vilket kompletterar kajstråket från Sickla kanal till Skanstullsbron.