Svenska EU-Representationen i Bryssel

År: 2008
Kategori: Offentliga
Uppdragsgivare: Statens Fastighetsverk (SFV)
Beskrivning:
Omfattande ombyggnad av Svenska EU-representationen i Bryssel. Kontorsvåningarna är effektivt omdisponerade, så att andelen arbetsplatser, samtliga i egna rum, har ökat samtidigt som de gemensamma funktionerna har blivit större och bättre disponerade. Restaurangen med sin generösa takterrass har byggts ut med ett modernt restaurangkök. De publika ytorna i entréplanet har fått en representativt informell inramning av samtida konst och möblering.

Ladda ner PDF