29.08.2017

HSB brf Byxfickan i Kallhäll Centrum

Nu är det snart dags för byggstart på de 77 lägenheter i Kallhälls centrum som vi på BAU ritat på uppdrag av HSB. Brf Byxfickan ramar in det torg som bildas framför och bidrar med sin tydliga vertikalitet och varierande fasadkoncept till en uppbruten känsla. Husets olika volymer varierar mellan 8 och 11 våningar, där våning 10 avslutas med en generös terrass med vidsträckt vy över Mälaren och omkringliggande bebyggelse. I omdaningen ingick också att ersätta ett slitet befintligt Folkets Hus med ett nytt, i verksamhetsanpassad storlek, kombinerat med en upprustning av torget. Genom sin placering på en del av det överstora torget bidrar Folkets Hus till att skapa ett intimare, mer fokuserat stadsrum i direktkontakt med dess café, uteservering och biograf. Nyhetssidan World in Property uppmärksammade projektets säljstart nu i dagarna. Läs artikeln här!