08.02.2018

Förändringar i ledningen på BAU

BAU är ett ägarlett företag med stort fokus på kontinuitet och ständig utveckling. För ett stabilt växande kontor med snart trettio år i branschen är en generationsväxling i företagets ledning ett naturligt steg. Peter Walker tar över som ny VD efter Per-Eric Sundby och Stina F McKay tar över som ordförande i styrelsen efter Hans Birkholz. Per-Eric och Hans kliver av sina poster i styrelsen. Båda kommer att vara fortsatt verksamma i företaget inom projekt och utvecklingsarbete. En nyinrättad roll som vice VD tillträds av Peter Bäckström.

Peter Walker: ”För 27 år sedan satte vi oss fyra entusiastiska arkitekter i en nedlagd mjölkbutik med övertygelsen om att satsa på arkitektur intimt sammankopplad med stadsutveckling. Under åren har kontoret vuxit till närmare 90 medarbetare som ritat och byggt flera stora och uppmärksammade projekt. Nu sker ett generationsskifte och jag ser med ursprunglig entusiasm fram emot att tillsammans med nya ägargruppen leda BAU in i framtiden.”

Stina F McKay: ”Kraften i ett kunskapsföretag finns i vår samlade erfarenhet. Jag ser det som styrelsens viktigaste uppgift att sätta strategier för att lyfta våra medarbetares kreativitet, skärpa och kompetens, så att det vi skapar håller hög arkitektonisk och professionell kvalité.”

Hans Birkholz: ”Genom BAU Akademi kommer jag att fortsätta utveckla samspelet mellan erfarenhet och ungt nyfiket sökande där vårt fokus ligger på att skapa engagerad och inkluderande arkitektur.”

Per-Eric Sundby: ”Under det dryga kvartssekel som gått sedan vi grundade BAU, har branschen präglats av genomgripande förändring och utveckling. Det har givit oss nya möjligheter, men också ständigt utmanat vårt sätt att arbeta. Det har hela tiden varit med arkitekturen och våra projekt i fokus, som vi antagit nya utmaningar. Denna kultur förs nu vidare med en ny ledning. Jag ser fram emot att fortsatt vara en del av BAU, som drivande i våra projekt”.

Ändringarna träder i kraft i samband med bolagsstämman den 20 april. Bolaget kommer då att ägas och drivas av styrelseordförande Stina F McKay, Kristin Gausdal, vice ordförande, Peter Walker VD, Peter Bäckström vice VD och styrelseledamöter Anna Axberg-Olsson, Anton Johansson, Eskil Olsson och Mårten Wessel, samtliga verksamma arkitekter.

Fotograf: Anneli Nygårds