21.05.2018

BAU och Kragh&Berglund uppmärksammar den biologiska mångfaldens dag den 22 maj!

Vi fyller fönstren med blommande kryddväxter och perenner. Under ett mingel med ekologiskt tema får vi inspirationsföreläsningar om ekosystemtjänster av Ulrika Egerö från Stockholms stad, om stadsodling av Ulrika Flodin Furås och den biologiska mångfalden i våra urbana miljöer av Mattias Gustafsson, Urbio. All intäkter från en växtförsäljning skänker vi till Naturskyddsföreningens kampanj ”Rädda bina”!

Vi uppmärksammar den biologiska mångfaldens dag för att öka medvetenheten och förståelsen för våra anställda i sin yrkesroll men också som privatpersoner.  Vi vill också inspireras och glädjas av det stora engagemang som finns i frågan i Sverige och globalt.

Vill du också skänka en gåva finns ett exempel på en kampanj som främjar biologisk mångfald här:

https://www.naturskyddsforeningen.se/vad-du-kan-gora/butiken/produkter/radda-bina/