08.06.2018

Byggstart för Sveriges ambassad i Rom!

I en pågående förändringsprocess ser Sverige över hur man verkar genom sina ambassader och konsultat världen över, samtidigt ökar samarbetet mellan de nordiska grannländerna. I Rom har det inneburit att den svenska ambassaden nu byggs om för att bli två ambassader. När ombyggnaden är klar kommer Danmark och Sverige dela publika ytor i en entrévåning samt mötesrum och pausytor högre upp i huset. BAU har som generalkonsult arbetat med programfrågor och bistått Statens Fastighetsverk sedan de första kontakterna togs mellan länderna 2012. Projektering och upphandling inför byggstart juni 2018 har genomförts av en italiensk konsultgrupp.

Byggnaden, uppförd 1967, har i omgivningen en mycket speciell arkitektur med en exponerad betongstomme och generösa takterrasser, inplacerad i en grönskande trädgård på Piazza Rio de Janeiro.

Mer om ambassaden kan du läsa här:
https://www.sfv.se/sv/fastigheter/utrikes/europa/rom-italien-amabassadkansli/